Help

संचालक मंडळ


 NamePlace NamePlace
photo 19मा. श्री. केदा तानाजी आहेर
(अध्यक्ष)
देवळा, जि. नाशिकphoto 8मा. श्री. सुहास (आण्णा) व्दारकानाथ कांदे
(उपाध्यक्ष)
नाशिक
photo10मा. श्री. सचिन शंकरराव सावंतसटाणा, जि. नाशिक
photo 11मा. श्री. धनंजय मोतीराम पवारनवी बेज, ता. कळवणphoto 12मा. श्री. जीवा पांडू गावीत
(विधानसभा सदस्य)
अलंगुण, ता. सुरगाणा
photo 13मा. श्री. गणपतराव गंगाधर पाटीलजऊळके वणी ता. दिंडोरीphoto 14मा. श्री. शिरीषकुमार वसंतराव कोतवालचांदवड, जि. नाशिक
photo 15मा. श्री. किशोर भिकाजी दराडे
(विधानपरिषद सदस्य)
येवला, जि. नाशिकphoto 16मा. श्री. दिलीपराव शंकरराव बनकरपिंपळगांव(ब), जि. नाशिक
photo 17 - Copyमा. श्री. शिवाजी पांडूरंग चुंभळेनाशिकphoto 17मा. अॅड. श्री. माणिकराव शिवाजीराव कोकाटेसोमठाणे, ता. सिन्नर
photo 18 - Copyमा. अॅड. श्री. संदिप गोपाळराव गुळवेबेलगांव कुऱ्हे, ता. इगतपुरीphoto 18मा. श्री. नामदेव गोविंद हलकंदरमाळेगांव, ता. पेठ
photo 19 - Copyमा. श्री. परवेज मोहंमद युसुफ कोकणीत्र्यंबकेश्वर जि. नाशिकphoto 7मा. श्री. नरेंद्र भिकाजी दराडे
(विधानपरिषद सदस्य)
येवला, जि. नाशिक
मा. श्री. गणेश बबनराव गितेनाशिकphoto 20 - Copyमा. श्री. हरिश्चंद्र देवराम चव्हाण
(लोकसभा सदस्य)
सुरगाणा, जि. नाशिक
photo 21 - Copyमा. श्री. अनिल साहेबराव कदम
(विधानसभा सदस्य)
निफाड, जि. नाशिकphoto 22 - Copyमा. सौ. सिमा महेश हिरे
(विधानसभा सदस्य)
नाशिक
photo 21मा. सौ. डॉ. शोभा दिनेश बच्छावनाशिकprofile-iconमा. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिकनाशिक
photo 7मा. श्री. सतिश बी. खरे
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा उपनिबंधक सहकारी संस्था)
नाशिक