First Board Of Directors (1955 – 58)


NAME POST
Hon. Shri. Prin. Shriniwas Govind Puranik Chairman
Hon. Shri. N. G. Winchurkar Vice Chairman
Hon. Shri. Bhala Dalpat Patil Director
Hon. Shri. Madhavrao Lakshmanrao Jadhav Director
Hon. Shri. Gopal Ramji Thete Director
Hon. Shri. Kewal Ragho Hire Director
Hon. Shri. Kashinath Purushottam Vaishampayan Director
Hon. Shri. Kashinath Mannalal Agrawal Director
Hon. Shri. Dagaji Ajaba Patil Director
Hon. Shri. Ramnath Shankarlal Chandak Director
Hon. Shri. G. M. Lad Member Of Shikhar Bank 1955 to 1957
Hon. Shri. Y. B. Gaytonde Member Of Shikhar Bank 1958