Help

संपत्ती जमा


ठेवीचा प्रकारसमृदधी ठेव
व्याज अकारणी पध्दतचक्रवाढ व्याज. तिमाही चक्रवाढ पध्दतीने व्याज ठेवखात्यास जमा देण्यात येते.
ग्राहकास व्याज देणेमुदत संपल्यानंतर संपुर्ण व्याज अकारणी करुन मुद्दलासह व्याजची आकारणी करुन आकर्षक रक्कम ग्राहकांस उपलब्ध.
किमान रक्कम रु१०००/-
कमाल रक्कम रुकमाल मर्यादा कोणतीही नाही.
किमान कालावधी१ वर्ष
कमाल कालावधी१० वर्षे
ठेव ठेवल्याचे कालावधीत ग्राहकास आवश्यकता वाटल्यास ठेव खात्यावरील व्याजासह जमा रक्कमेचे 80टक्के इतकी रक्कम ठेवीचे ऍडव्हान्स म्हणुन घेता येते.
व्याज अकारणीचे सुत्रमुद्दल * (१+ व्याजदर ) वर्षातील ठेव कालावधी * ४/ ४ *१00

तपशीलठेवीची रक्कम रु.व्याजदर१ वर्षव्याजदर2 वर्षव्याजदर3 वर्षव्याजदर4 वर्षव्याजदर5 वर्षव्याजदर6 वर्षव्याजदर7 वर्ष
ठेवीदारांसाठी१०००/-9.751101.1210.251224.36101344.89101484.519.751618.759.751782.449.751962.69
जेष्ठ नागरिकांसाठी१०००/-10.251106.5110.751236.3510.51364.710.51513.7410.251658.7210.251835.3810.252030.86
एकरकमी
रु. १/-
कोटी व त्यापुढे
१/- कोटी10११०३८१००/-10.5१२३०३४००/-10.25१३५४७६००/-10.25१४९९०६००/-10१६३८६२००/-10१८०८७३००/-1019965000
मासिक ठेव योजना
ठेवीदारांसाठी१००/-9.751264.7610.252671.39104207.45105910.79.757738.799.759786.129.7512040.49
जेष्ठ नागरिकांसाठी१००/-10.251268.1610.752685.4310.54240.7610.55973.7410.257843.1710.259946.6810.2512274.24